Werkdiagram

De Thomas hoogwerkers zijn gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG artikel 12 punt 3, de 2000/14/EG Geluidsemissierichtlijn, de 2004/108/EG EMC richtlijn en de 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn, alsook in overeenstemming met de norm EN280